Header ad
Yatırım Teşvik Destek Unsurları

Destek Unsurları

Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

Öncelikli Yatırım Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırım Teşviki

Stratejik Yatırım Teşviki

Kdv İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı
Desteği*

Sigorta Primi İşçi
Hissesi Desteği*

Faiz Desteği**

Yatırım Yeri Tahsisi

KDV İadesi***

* Bölgesel Teşvikte Yanlızca 6.bölgede uygulanır.

**Bölgesel Teşvikte Yanlızca 3.4.5. veya 6. bölgede uygulanır.

***Stratejik Yatırım Teşvikte Yanlızca 500.000,00.-Tl üzerindeki harcamalara uygulanır.

preloader