Header ad

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartları Tebliği 2017/14

17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30213

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/14)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Sos Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader