Header ad
Hakkımızda

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM 2014 yılında SMMM ERHAN ALTAY tarafından İzmir de kurulmuş olup, profesyonel kadrosu ile muhasebe, mali müşavirlik, denetim hizmeti vermektedir. ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM’ in amacı, firmaların mali ve hukuki konulara ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirirken, ilgili süreçte işletmesel faaliyetlerinde karar alma ve yönetim adımlarında doğru, anlaşılır, güvenilir ve sürekli bilgi akışını sağlamak ve oluşacak tüm sorunlarda çözüm ortağı olmaktır. Küreselleşen ve hızla değişen dünya ekonomisi şartları karşısında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali işler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu nedenle, yerli ve yabancı 40’ dan fazla şirket muhasebe ve danışmanlık hizmetini ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM’ den almaktadır.

Doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermeden, yerel ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde, rakamları mükelleflerimiz için katma değer yaratacak bir anlayışla bilgiye dönüştürerek, yapmayı taahhüt ettiğimiz işleri mükelleflerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutacak şekilde en kısa sürede, farklı ve kaliteli hizmet sunarak, sürekli yenileme ve geliştirme çabası içerisinde yerine getirmek.

  • Kurumsallaşarak hizmet kalitesinde lider olmayı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun yasalar çerçevesinde hizmetin her sürecinde sürekli iyileştirmeyi,
  • Firma amacına ve toplumsal amaca hizmet etmeyi,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.

Muhasebe ve denetim alanındaki gelişmeleri küresel anlamda takip ederek proaktif bir anlayışla hizmet vermek, çalışanlarımızın mesleki ve sosyal alandaki gelişimini sağlayarak, ekip çalışması ve liderlik kavramları çerçevesinde mükemmeliyetçi bir anlayışla çalışmalarını temin etmek, her bir mükellefimize ayrı bir özen göstererek onlara özel çözümler üretecek esneklikte hizmet vermek ve hizmet kalitesini sürekli arttırmaktır.

Organizasyonumuz Hakkında Bilgiler

Mali Müşavirimiz; Erhan ALTAY

 1982 İzmir doğumludur. Aslen Erzurum’ ludur. İlk, orta ve lise hayatını İzmir de tamamlayan Altay, 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. Altay, 2014 yılında Altay Muhasebe & Mali Müşavirlik & Denetim firmasını kurmuştur. Altay, üretim ve hizmet şirketlerinin mali işler ve finansman yönetimi konusunda deneyime sahiptir. Kendisi, şirket eğitimleri ve seminerleri de vermektedir. Altay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanına 2014 yılında sahip olmuştur. İki kız çocuğu babasıdır. 1999 yılından itibaren fiilen mesleğini icra etmektedir.2016 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Myo, Adalet bölümüne başlamış olup halen devam etmektedir.

Organizasyon Performansımız

Organizasyon Şeması

Altay Muhasebe & Müşavirlik & Denetim & Bilirkişik

 Takım Çalışanları

Erhan ALTAY Yönetici/Firma Sahibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

preloader