Header ad

Fazla Mesaide Yeni Uygulama

Eski dönem 

Eski dönem fazla çalışma uygulamasında çalışanın fazla çalışma onayı her yıl yazılı olarak alınıyordu. 4857 sayılı İş Kanununda her yıl alınacağına ilişkin bir düzenleme yoktu. Ancak yönetmelikte her yıl alınacağına dair bir düzenleme vardı. İş sözleşmesi ile alınan fazla çalışma onayları bir yıl süre ile iş sözleşmesinin yapıldığı ilk bir yıl geçerliydi. Bu durum karşısında işverenler yıl başında bütün işçilerden onay alıyorlardı. İşçilerde vermiş oldukları fazla çalışma onaylarını yıl boyunca geri alamıyorlardı. Bu uygulama işçi ve işverenler yönünden başta zaman kaybı olmak üzere çeşitli sorunlar oluşturuyordu.

Fazla Mesaide Yeni dönem 

Eski dönemde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 25 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğine görefazla çalışma ihtiyacı olan işveren bu onayı iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alacak ve işçi özlük dosyasında saklayacak. Fala çalışma onayı iş sözleşmesi ile alındığında bu onay işçi onayı geri almadığı sürece sürekli geçerli olacak. Bu düzenlemede işverenleri rahatlatmış oldu.

Fazla Çalışmadan Vazgeçebilecek 

Fazla çalışma  yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecek. Yönetmeliğin bu düzenlemesi işçileri rahatlattı. Örneğin bir işçi ocak ayında bir yıl boyunca fazla çalışma yapacağını bildirmiş ise nisan ayının başında bir ay önceden işvereni bilgilendirerek mayıs ayı başından itibaren fazla çalışma yapmayabilecek.

Fazla mesai Onay durumları 

Genel olarak fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Bazı durumlarda işçiye fazla çalışma yaptırılsa da onayının alınması zorunlu değil. Buna göre zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma  için bu onay aranmıyor.

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30165 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader