Header ad

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

Ön proje onayı
GEÇİCİ MADDE 26 – (Ek:RG-9/7/2018-30473)
 (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir.

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader