Header ad

Devlet Muhasebesi E Belgeye Geçiyor

Devlet Muhasebesi E Belgeye Geçiyor

Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve reform niteliğinde olan e-Belge altyapısına sahip yeni devlet muhasebesi yazılımı yıl sonunda uygulamaya geçecek.

Devletin mali işlemlerinin kayıt altına alınmasında kullanılan mevcut muhasebe otomasyon sistemlerinin teknolojik altyapısı geliştirilecek ve işlemler artık tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

Hedeflenen yapı ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlamasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkanlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacak. Böylece, hali hazırda yetkililerin ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kağıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar da bertaraf edilmiş olacak.

Dönüşümün ilk aşamasında, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali süreç ve sistemleri esas alınacak.

Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ve tüm paydaşların aktif katılımıyla yürütülecek çalışmaların ilk çıktısı yeni muhasebe yazılımı olacak ve 2017 yılı sonunda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına açılacak.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile çalışmaların kapsamının ve detaylarının ortaya konulduğu bu yeni altyapı sayesinde, mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ile çeşidi artırılacak. Aynı zamanda, mali işlemlere ilişkin strateji belirlemeden uygulamaya, raporlamadan denetime ve vatandaş odaklı hizmetlere kadar tüm süreçleri tam elektronik yapı ile destekleyecek olan bu yeni projeyle kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanımı bakımından önemli bir gelişmeye de imza atılmış olacak.

Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen e-Belge altyapısına sahip yeni devlet muhasebe sistemi dört özel bütçeli idare ile bir düzenleyici ve denetleyici kurumda devreye alındı. Yılsonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde uygulamaya geçilecek.

 

 

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader