Header ad

2018 Yılı Rekabet Kurumu İdari Para Cezası Tutarı Belirlendi

2018 Yılı Rekabet Kurumu İdari Para Cezası Tutarı Belirlendi

02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:30258

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN
İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2018 TARİHİNE
KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) artış esas alınarak, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21.036 TL (yirmibirbinotuzaltılira) olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader